Primjer funkcije Python NumPy Eye ()

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema

Python NumPy eye () je ugrađena NumPy funkcija koja se koristi za vraćanje matrice, tj. 2D niza koji ima 1 na svojoj dijagonali i 0 na drugom mjestu w.r.t u određenu poziciju, tj. Ktu vrijednost. Općenito se sastoji od pet parametara navedenih ispod sintakse. Definirano je pod NumPy, koji se može uvesti kao uvoz NumPy kao np, a mi možemo stvoriti višedimenzionalne nizove i izvesti druge matematičke statistike uz pomoć NumPy, koja je knjižnica u Pythonu.Python NumPy Eye ()

Piton numpy . oko() je ugrađena metoda koja vraća niz oblika, R x C, gdje su sve stavke jednake nuli, osim k -te dijagonale, čije su vrijednosti jednake jedan.


#python #numpyappdividend.com

Primjer funkcije Python NumPy Eye ()

Python NumPy eye () koristi se za vraćanje matrice, tj. 2D niza koji ima 1 na svojoj dijagonali i 0 na drugom mjestu w.r.t u određenu poziciju, tj. Ktu vrijednost.