Python mapa: Kako koristiti funkciju map () u Pythonu

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema

Python objekt karte je iterator tako da možemo ponavljati njegove elemente. Funkcija map () funkcija je višeg reda koja uzima funkciju i varijabilni broj iterabilnih parametara. Funkcija map () koja se isporučuje na karti će se tako primijeniti u stupcu na iterable.Python funkcija karte

Python map () je ugrađena funkcija koja se koristi za primjenu funkcije na sve elemente zadanih iterabilnih objekata i vraćanje objekata karte. Funkcija map () primjenjuje datu funkciju na svaku stavku koja se može ponoviti, poput popisa, tuplea itd., I vraća izlaz kao popis.


Python posuđuje koncept karte iz domene funkcionalnog programiranja. Operacija preslikavanja uzima funkciju preslikavanja i vektor podataka kao argumente te vraća novi vektor, koji je rezultat primjene funkcije preslikavanja na svaku stavku vektora neovisno.Sintaksa

Sintaksa map () je sljedeća.map(function, iterable, ...)

#python #python mapa #programiranje


appdividend.com

Python mapa: Kako koristiti funkciju map () u Pythonu

Python map () funkcija primjenjuje datu funkciju na svaku stavku koja se može ponoviti (rječnik, popis, tuple, set) i vraća popis rezultata.